Porovnanie materiálov

PTFE+40%bronz, polytetrafluóretylén - teflón - modifikovaný CuSn

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu PTFE+40%bronz: Murflor+bronze
Materiálová skupina: 
Teflon

Pridaním 40% práškového bronzu sa u PTFE dosiahne podstatné zvýšenie mechanickej pevnosti v tlaku, odolnosti voči tečeniu materiálu a zvýšenie odolnosti voči klznému opotrebeniu. Tento materiál sa vyznačuje vynikajúcimi tribologickými vlastnosťami.To umožňuje vo väčšej miere využívať tento materiál v konštrukcii viacej namáhaných klzných ložísk a vedení pri vyšších klzných rýchlostiach a teplotách.

Typické možnosti použitia: 
  • klzné ložiská pre vysoké klzné rýchlosti a vyššie tlakové zaťaženia
  • oteruvzdorné klzné prvky
  • vákuové vodiace platne
  • tesniace krúžky
Materiál sa okrem iného používa v: 
Automobilový priemysel
Banský priemysel
Strojárenský priemysel
Papierenský priemysel
Stavebné stroje
Vlastnosti: 
  • vysoká odolnosť voči opotrebeniu ( aj pri vysokých klzných rýchlostiach)
  • vynikajúce tribologické vlastnosti
  • podstatne vyššia pevnosť v tlaku v porovnaní so základným PTFE
  • dobrá tepelná vodivosť

Materiály zo skupiny Teflon:

Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
Murflor+bronze