Porovnanie materiálov

Kartit - HP 2061

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu : tvrdený papier, kartit, pertinax
Materiálová skupina: 
Elektroizolačné materiály

Dosky vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikovanej fenolickej - fenolformaldehydovej živice ako spojiva. Vysoká elektrická a mechanická pevnosť.

Typické možnosti použitia: 
  • Konštrukčný a izolačný  materiál (transformátory, kryty, rozvodne,...)
  • Izolačné medzisteny.

 

Materiál sa okrem iného používa v: 
Elektrotechnický priemysel
Vlastnosti: 
Kartit – tvrdený papier
Typ podľa DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 6089 3
PFCP 201
Typ podľa DIN 7735 Hp 2061
Typ podľa NEMA X
XP
Výztuha - materiál papier
Živica fenolová
Aplikácia elektroizolačný, konštrukčný
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20 °C) MPa 135
Modul pružnosti v ohybe MPa 7x103
Pevnosť v ťahu MPa 120
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa 300
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 -
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 10
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa 100
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami
 
kV/3 mm
kV/25 mm
 
-
-
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
   
-
-
Permitivita pri 1 MHz   -
Odolnosť proti plazivým prúdom (CTI)   100
Izolačný odpor po ponorení do vody -
1 min. skúšobné napätie v oleji 90 °C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3 mm)
- rovnobežne s vrstvami
 
kV
kV
 
10
10
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,4
Teplotný index (TI)   120
Nasiakavosť (pre hrúbku 3 mm) mg 550

 

Dostupnosť materiálu: 
Materiál skladom u výrobcu
Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
tvrdený papier, kartit, pertinax