Polyetylény

PE1000 - polyetylén 1000

Konštrukčný klzný materiál s vysokou odolnosťou voči oteru a opotrebeniu. Má vysokú rázovú a vrúbovú húževnatosť bez lomu a nízky súčiniteľ trenia. Je hygienicky nezávadný (platí len pre niektoré farby) a má nízku hustotu - je ľahší ako voda. Vyniká aj vysokou chemickou odolnosťou.

PE500 - polyetylén 500

Konštrukčný materiál nižšej ceny s dobrými pevnostnými parametrami, dobrou rázovou a vrubovou húževnatosťou bez lomu. Má nízku hustotu - je ľahší ako voda. Vyniká vysokou chemickou odolnosťou. Vo farebnej alternatíve natur ma dovolený styk s potravinami.
Najvyššia trvalá teplota použitia je u tohoto materiálu 80 stupňov Celzia, teploty pod bodom mrazu znáša dobre. Jeho použitie ako náhrady materiálu PE1000 prináša podstatné zhoršenie klzných vlastnosti, hlavne má voči PE1000 niekoľkonásobne horšiu odolnosť voči opotrebeniu.

PE1000R - recyklovaný polyetylén PE1000

Tento materiál je vyrábaný z čistého materiálu PE1000 s určitým podielom regenerovaného, recyklovaného materiálu PE1000. Vznikne tak konštrukčný klzný materiál s dobrou odolnosťou voči oteru a opotrebeniu, vysokou rázovou a vrubovou húževnatosťou bez lomu a s nízkym súčiniteľom trenia. Má nízku hustotu - je ľahší ako voda. Vyniká vysokou chemickou odolnosťou.

PE1000 AST - polyetylén antistatický

Konštrukčný klzný materiál s vysokou odolnosťou voči oteru a opotrebeniu s pridanou vlastnosťou schopnosti viesť elektrický prúd, teda odvádzať prípadný vzniknutý statický elektrický náboj. Vlastnosti materiálu PE1000 zostávajú v antistatickom prevedení zachované. Má vysokú rázovú a vrubovú húževnatosť bez lomu a nízky súčiniteľ trenia. Taktiež má nízku hustotu - je ľahší ako voda a vyniká vysokou chemickou odolnosťou.

PE2000C - vysokomolekulárny polyetylén modifikovaný sklennými mikrogulôčkami

Materiál je na báze vysokomolekulárneho polyetylénu, pričom jeho opotrebenie je oproti už tak odolnému základnému materiálu ďalej znížené pridaním mikroguličiek zo skla. Pri trení v trecej dvojici s kĺzajúcim sa materiálom je základný materiál opakovane naťahovaný na mikroguličky, teda v mieste styku je stále PE UHMW s nízkym koeficientom trenia, ale sklené guličky obmedzujú jeho stieranie a odolávajú vysokému parametru p.v.

PE500R - recyklovaný polyetylén PE500

Materiál je vyrobený z regenerovaného, recyklovaného materiálu PE500 s podielom 30-40 percent čistého nerecyklovaného materálu PE500. Je lacný, vhodný na nenáročné aplikácie v strojárstve, predovšetkým v oblastiach vyžadujúcich nenasiakavosť a dobrú chemickú odolnosť.

PE2000 - vysokomolekulárny polyetylén modifikovaný sírnikom molybdeničitým

Materiál je na báze vysoko-molekulárneho polyetylénu. Jeho klzné vlastnosti - predovšetkým nízky koeficient trenia - sú tu ďalej zlepšené pridaním sírniku molybdeničitého, molybdendisulfid, ktorý sa využíva napríklad aj ako aditívum na zlepšovanie vlastností motorových olejov, mazacích tukov, vazelín a podobne. Použitím tohto materiálu v aplikácii, kde bol pôvodne použitý bežný PE1000 UHMW, sa zvýši životnosť súčiastky namáhavej trením.