Extrudované profily

Pre vedenie doštičkových reťazí slúžia extrudované ploché pásky alebo profily tvarovaného prierezu. Súčasťou sortimentu sú plastové vodiace profily, nasadzované alebo zásuvné na kovové konštrukcie zábradlí dopravných liniek.

C1

C4

C7

C17

C20

C32

B1

B1a

B8

B19

B21

B2

B2a

B6

V1

V7

V8

C2

C3

D2

D3

D1

L1

L4

W1

W5

W4

W7

Z1

Z2

P1

P4

 

U23

D6