Porovnanie materiálov

Materiál odolný do 500°C

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu MO500: asbestos-free cement
Materiálová skupina: 
Teploteodolné materiály

Materiál je bez-azbestový cementový materiál vystuženými anorganickými vláknami s vynikajúcimi elektrickými vlastnosťami.

Vhodný pre aplikácie vyžadujúce nepretržitú prevádzku pri teplotách až do 500 ° C.

Typické možnosti použitia: 

 

  • podpera cathodovej podložky
  • doska izolácie
  • indukčné pece
  • izolačné komponenty
Materiál sa okrem iného používa v: 
Elektrotechnický priemysel
Strojárenský priemysel
Vlastnosti: 
  • rozmerová stálosť
  • mechanická pevnosť pri teplote
  • nehorľavé
  • dobre obrábateľný
  • chemický odolný
  • bez-azbestový

 

Dostupnosť materiálu: 
Materiál skladom u výrobcu
Niektoré obchodné názvy materiálu
Dotec® 500 M
Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
asbestos-free cement