Porovnanie materiálov

Sklotextit G10 - Hgw 2372

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu : sklolaminát
Materiálová skupina: 
Elektroizolačné materiály

Vrstvený materiál v tvare dosiek a tyčí. Je vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxirezolovej živice. Dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností, vysoká klimatická odolnosť. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pracujúce pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí.

Typické možnosti použitia: 
  • Namáhané elektroizolačné súčiastky.
  • Kostry telies prístrojov.
  • Skriňové častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov a elektrických strojov.
Materiál sa okrem iného používa v: 
Elektrotechnický priemysel
Vlastnosti: 

Obchodné meno: SKLOTEXTIT G10 - HGW2372 dosky z tvrdenej sklenej tkaniny

 

MERACIE JEDNOTKY

HODNOTA
Hustota kg/cm3 1650-1850
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, najmenej MPa 350
Rázová húževnatosť, najmenej kJ . m-2 100
Pevnosť v tlaku, najmenej MPa 240
Odolnosť proti štiepeniu, najmenej N 3000
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ohm 5.108
Permitivita ε pri 50 Hz, najviac   5,0
Stratový činiteľ tgδ pri 50 Hz, najviac   0,05
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri
90°C, najmenej
kV.mm-1 15

Prierazné napätie v smere vrstiev pre 20 mm v oleji pri 90°C, najmenej

KV

40
Nasiakavosť po 24 h vo vode, najviac(mm)

pre hrúbku 1,5

mg 21
pre hrúbku 3,0 25
pre hrúbku 10,0 40
Porovnávací index odolnosti proti plazivým prúdom CTI 175
Tepelná trieda   B(130°C)

 

Dodacie normy: PN 64 4642 (Hgw 2372 podľa DIN 7735), skúšanie STN 644001

Opracovanie: Dosky sa opracovávajú rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním podľa STN 20205

Dostupnosť materiálu: 
Materiál skladom u výrobcu
Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
sklolaminát