Teploteodolné materiály

Materiál odolný do 500°C

Materiál je bez-azbestový cementový materiál vystuženými anorganickými vláknami s vynikajúcimi elektrickými vlastnosťami.

Vhodný pre aplikácie vyžadujúce nepretržitú prevádzku pri teplotách až do 500 ° C.

Materiál odolný do 1000°C

Materiál je vysoko hustotný materiál z kremičitanu vápenatého vystužený s vybranými vláknami. Má vynikajúce tepelné vlastnosti a tvarovú stálosť do teploty 1000 ° C. Zachováva si vysokú pevnosť pri cyklickom tepelnom namáhaní.