Elektroizolačné materiály

Textit - Hgw 2082

Konštrukčný a elektroizolačný materiál -  bavlnená tkanina ako výztuž a fenolická živica ako spojivo. Materiál má výborné mechanické a  elektroizolačné vlastnosti,   dobrú opracovateľnosť a odolnosť  voči vode, olejom, benzínu a slabým kyselinám. Vhodný materiál na súčiastky zaťažené vysokým tlakom.
 

Textit – Hgw 2082.5

Použitie ako HGW 2082 -  má  však zvýšenú odolnosť voči štiepeniu a prieraznému napätiu, lepšiu elektrickú pevnosť a  odpor vo vlhkom prostredí . Uplatňuje sa aj ako elektroizolačný konštrukčný materiál s odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu.

Sklotextit G10 - Hgw 2372

Vrstvený materiál v tvare dosiek a tyčí. Je vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxirezolovej živice. Dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností, vysoká klimatická odolnosť. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pracujúce pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí.

Kartit - HP 2061

Dosky vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikovanej fenolickej - fenolformaldehydovej živice ako spojiva. Vysoká elektrická a mechanická pevnosť.