Porovnanie materiálov

PA6G+olej - liaty polyamid modifikovaný olejom

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu PA6G+olej: PA6G with lubrication with oil, oil filled
Materiálová skupina: 
Polyamid

Kvalitný konštrukčný materiál vyrábaný technológiou liatia, ktorého základom je polyamid PA6G. Má však významne vylepšené klzné vlastností a odolnosť voči opotrebeniu, a to modifikovaním základného materiálu v procese jeho výroby olejom a špeciálnymi stabilizátormi. Má vysokú pevnosť, tuhosť a tvrdosť. Modifikovaním olejom dosahuje podobný koeficient trenia a klzné opotrebenie ako materiál PE1000, a to pri niekoľkonásobne vyššej hodnote medze klzu a dovoleného merného tlaku. Je výborne obrábateľný.

Farebné prevedenia materiálu: 
Čierna
Žltá
Typické možnosti použitia: 
 • Klzné lišty, vedenia a podložky, napríklad na eliminovanie radialnych či axiálnych síl v lisoch a hadraulických zdvíhacích zariadeniach.
 • Klzné vedenia tvárniacich strojov
 • Vysoko zaťažené radiálne a axiálne ložiská - pôvodne bronzové.
 • Vedenia reťazí pre vyššie zaťaženia
 • Klzné lišty a púzdra stavebných strojov
 • Ozubené kolesá
 • Oteru-vzdorné klzné a konštrukčné prvky pre vyššie zaťaženia
Materiál sa okrem iného používa v: 
Automobilový priemysel
Spracovanie dreva
Baliarenský priemysel
Strojárenský priemysel
Drevospracujúci priemysel
Stavebné stroje
Výroba jednoúčelových strojov
Vlastnosti: 
 • Vynikajúce klzné vlastnosti
 • Vysoká pevnosť a tuhosť materiálu
 • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu
 • Vyššia rozmerová stálosť
 • Nižšia nasiakavosť vlhkosťou v porovnaní s PA6 a PA6G
Dostupnosť materiálu: 
Materiál je skladom

Materiály zo skupiny Polyamid:

Niektoré obchodné názvy materiálu
Oilamid, Linnotam Glide
Murlubric
Ertalon® LFX
Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
PA6G with lubrication with oil, oil filled