Porovnanie materiálov

Textit - Hgw 2082

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu Textit: fíber, textit j, textgumoid, EN Norma EN 60893 / IEC 893
Materiálová skupina: 
Elektroizolačné materiály

Konštrukčný a elektroizolačný materiál -  bavlnená tkanina ako výztuž a fenolická živica ako spojivo. Materiál má výborné mechanické a  elektroizolačné vlastnosti,   dobrú opracovateľnosť a odolnosť  voči vode, olejom, benzínu a slabým kyselinám. Vhodný materiál na súčiastky zaťažené vysokým tlakom.
 

Typické možnosti použitia: 
  • Ozubené kolesá.
  • Kladky.
  • Častí strojov a zaradení.
  • Skrine rozvodní a rozvádzačov.
  • Izolačné dosky.
  • Obložení klzných častí lisov.

 

Vlastnosti: 

 

TEPELNÁ TRIEDA  : E

Obchodné meno: Textit Hgw 2082 – tvrdena bavlnená tkanina

Typ podľa DIN – EN: 60893

ČSN – EN: 60893

 

PFCC 201

Typ podľa DIN 7735

Hgw 2082

Typ podľa NEMA

 

C

Výztuha - materiál

bavlnená tkanina

Živica

fenolová

Aplikácie

konstrukčné

Mechanické vlastnosti

 

 

Pevnoť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy
(pri 20 °C)

MPa

100

Modul pružnosti v ohybe

MPa

7x103

Pevnosť v ťahu

MPa

80

Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy

MPa

-

Rázová huževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami

KJ/m2

8,8

Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami

MPa

25

Pevnost v tlaku rovnobežne s vrstvami
podľa PN-83/C-89031

MPa

120

Dielektrické vlastnosti

 

 

Prierazné napätie v oleji pri 90 °C

-          kolmo na vrstvy

-          rovnobežne s vrstvami

kV/3 mm

kV/25 mm

1,5

1

Stratový činiteľ tan d

-          pri 50 Hz

-          pri 1 MHz

 

-

-

Permitivita pri 1 MHz

 

-

Odolnosť proti plazivým prúdom  (CTI)

 

100

Izolačný odpor po ponorení do vody

MΩ

1

1 min. skúšobné napätie v oleji 90 °C
podľa PN-86/E-04404

- kolmo na vrstvy (pro 3 mm)

- rovnobežne s vrstvami

kV

kV

-

-

Fyzikálne vlastnosti

 

 

Merná hmotnosť

g/cm3

1,4

Teplotný index (TI)

 

120

Nasiakavosť (pre hrúbku 3 mm)

mg

249

Horľavosť (kategorie)

 

 

 

Dostupnosť materiálu: 
Materiál skladom u výrobcu
Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
fíber, textit j, textgumoid, EN Norma EN 60893 / IEC 893