Porovnanie materiálov

PET-GL - polyetyléntereftalát modifikovaný pevným mazivom

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu PET-GL: Ertalyte TX, PET-SP, PET+solid lubricant
Materiálová skupina: 
PET

Jedná sa o základný PET materiál modifikovaný špeciálnym mazivom za účelom vylepšenia jeho klzných vlastností a zvýšenia odolnosti voči opotrebeniu. Je určený pre klzné aplikácie s vysokým mechanickým zaťažením, aj bez možnosti mazania a s vysokou mierou abrázie prostredia.

Farebné prevedenia materiálu: 
Šedá
Typické možnosti použitia: 
 • oteru-vzdorné klzné prvky s vysokým mechanickým zaťažením
 • klzné púzdra, lišty
 • stieracie lišty
 • ozubené kolesá
 • časti potravinárskych strojov
 • samomazné klzné prvky
Materiál sa okrem iného používa v: 
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Automobilový priemysel
Baliarenský priemysel
Mliekárenský priemysel
Konzervárenský priemysel
Mäsospracujúci priemysel
Strojárenský priemysel
Papierenský priemysel
Odpadové hospodárstvo
Stavebné stroje
Výroba jednoúčelových strojov
Vlastnosti: 
 • vysoká mechanická pevnosť
 • vynikajúce klzné vlastnosti
 • vysoká odolnosť opotrebeniu
 • vysoká rozmerová stálosť
 • takmer nulová nasiakavosť
 • nízka teplotná rozťažnosť
Dostupnosť materiálu: 
Niektoré rozmery sú skladom

Materiály zo skupiny PET:

Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
Ertalyte TX, PET-SP, PET+solid lubricant