PET

PET - polyetyléntereftalát

Vlastnosti materiálu PET sú vysoká mechanická pevnosť, tuhosť, tvrdosť pri primeranom koeficiente trenia a odolnosti voči opotrebeniu. Má výbornú rozmerovú stálosť, lepšiu ako polyacetály, je vhodný pre styk s potravinami. Má lepšiu odolnosť voči pôsobeniu kyselín ako polyacetály a polyamidy. Má dobré elektroizolačné vlastnosti. Je vhodný pre výrobu presných zaťažených mechanických dielov napríklad v potravinárskom priemysle.
 

PET-GL - polyetyléntereftalát modifikovaný pevným mazivom

Jedná sa o základný PET materiál modifikovaný špeciálnym mazivom za účelom vylepšenia jeho klzných vlastností a zvýšenia odolnosti voči opotrebeniu. Je určený pre klzné aplikácie s vysokým mechanickým zaťažením, aj bez možnosti mazania a s vysokou mierou abrázie prostredia.