Polyamidy

PA6G - liaty polyamid

Bežný častý konštrukčný materiál známy ako silon či nylon vyrábaný technológiou liatia. Materiál nachádza široké uplatnenie. Má vysokú pevnosť, tuhosť a tvrdosť v porovnaní s bežnými plastami. Je výborne obrábateľný najmä z hľadiska tvorby a lámania triesky. Pri aplikácii v teplote blízkej jeho maximálnej trvalej teplote použitia nemá tendenciu k "tečeniu". Pri jeho aplikácii je potrebné sledovať parametre nasiakavosti vo vode či v ovzduší, rovnako ako kontrolovať prípadnú dovolenú zmenu rozmerov vyvolanú zmenou teploty či vlhkosti.

PA6 - extrudovaný polyamid

PA6 je najbežnejší, často používaný konštrukčný plast vhodný pre široký rozsah výrobkov. Je vyrábaný extrudovaním, bežne skladom v menších hrúbkach dosiek a menších priemeroch tyčí, kedy je lacnejší ako liaty polyamid PA6G. Má vysokú pevnosť a odolnosť v tlaku ako aj krátkodobú odolnosť voči vyšším teplotám. Je dobre obrábateľný, lepšie sa však obrába materiál PA6G - liaty polyamid. Pri použití dielov z PA6 je potrebné brať do úvahy jeho nasiakavosť a zmenu objemu pri pohlcovaní vzdušnej či vodnej vlhkosť, ako aj brať do úvahy jeho pomerne nízku odolnosť voči kyselinám a zásadám.

PA6G+olej - liaty polyamid modifikovaný olejom

Kvalitný konštrukčný materiál vyrábaný technológiou liatia, ktorého základom je polyamid PA6G. Má však významne vylepšené klzné vlastností a odolnosť voči opotrebeniu, a to modifikovaním základného materiálu v procese jeho výroby olejom a špeciálnymi stabilizátormi. Má vysokú pevnosť, tuhosť a tvrdosť. Modifikovaním olejom dosahuje podobný koeficient trenia a klzné opotrebenie ako materiál PE1000, a to pri niekoľkonásobne vyššej hodnote medze klzu a dovoleného merného tlaku. Je výborne obrábateľný.

PA6G+MoS2 - liaty polyamid modifikovaný sulfidom molybdeničitým

Tento liaty polyamid s prídavkom MoS2 sa vyznačuje vylepšenými klznými vlastnosťami a o niečo vyššou životnosťou vzhľadom na opotrebenie v prevádzke. Používa sa hlavne v náročnejších klzných aplikáciách.

PA66+GF30 - polyamid modifikovaný sklennými vláknami

Polyamid typu PA6.6 s prísadou 30% sklených vlákien ponúka vysoko pevný, tuhý, tlaku odolný materiál s vysokou stabilitou rozmerov. V porovnaní s PA6 a PA6.6 poskytuje vyššiu tuhosť, vyššiu odolnosť opotrebeniu a nižšiu nasiakavosť vo vode a vlhkom prostredí. Tieto vlastnosti ho predurčujú pre náročné aplikácie s veľmi vysokým zaťažením a vysokou stabilitou rozmerov.

Obrábanie plastov plnených sklom - kompozitov.

PA4.6 - polyamid 4.6

Špeciálny Polyamid 4.6 ponúka v porovnaní s bežnými polyamidmi vyššiu tuhosť a odolnosť voči tečeniu v celom rozsahu teplôt. To ho predurčuje hlavne k aplikáciám v teplotnom rozmedzí od 80 až do 150st. C, kde nám poskytuje podstatne vyššiu tuhosť, odolnosť voči opotrebeniu a tečeniu ako napríklad PA6G, POM-C alebo PET materiál.

PA66 - polyamid 66

Extrudovaný PA6.6 materiál sa vyznačuje vyššou tuhosťou a oteruvzdornosťou v porovnaní so základným PA6. Jeho mechanické vlastnosti sú veľmi podobné PA6G materiálu, avšak PA6.6 ma nižšiu húževnatosť a vyššiu obstarávaciu cenu. Preto je ho vhodné použiť len strojných súčiastkach vyrábaných z malých priemerov tyčí a pri malých hrúbkach dosiek, kde sa liaty PA6G nevyrába.