Napináky reťazí

Automatické napináky reťazí zabezpečujú kľudný chod dopravných zariadení alebo strojov, ale predovšetkým predlžujú životnosť použitých reťazí a remeňov.