Napínaky remeňov

Automatické napináky remeňov Spann-Box a Spann-Boy zabezpečujú kľudný chod dopravných zariadení alebo strojov, ale predovšetkým predlžujú životnosť použitých reťazí a remeňov.

Spann-Boy TS

Spann-Box 0

Spann-Box 1 SR-L

Spann-Box 1 SR-O

Span-Box 1 SR-S