Porovnanie materiálov

Materiál odolný do 1000°C

Porovnaj materiál
Iné názvy materiálu MO1000: asbestos-free cement
Materiálová skupina: 
Teploteodolné materiály

Materiál je vysoko hustotný materiál z kremičitanu vápenatého vystužený s vybranými vláknami. Má vynikajúce tepelné vlastnosti a tvarovú stálosť do teploty 1000 ° C. Zachováva si vysokú pevnosť pri cyklickom tepelnom namáhaní.

 

Typické možnosti použitia: 
  • izolačné dosky
  • izolačné elementy
  • odlievacie jadrá
Materiál sa okrem iného používa v: 
Elektrotechnický priemysel
Sklársky priemysel
Vlastnosti: 
  • rozmerová stabilita
  • mechanická teplotná pevnosť
  • nehorľavý
  • dobre obrábateľný
  • chemický odolný
  • bez-azbestový

 

Dostupnosť materiálu: 
Materiál skladom u výrobcu
Niektoré obchodné názvy materiálu
Dotherm® 1000
Obchodné názvy nechránene reg. značkou: 
asbestos-free cement