Vedenia remeňov

Štandardné plastové obrábané profily pre vedenia klinových, plochých a kruhových remeňov. Výhodou plastových profilov je vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, nízky súčiniteľ trenia, samomaznosť, nezávadnosť v styku s potravinami, schopnosť tlmenia vibrácií, takmer nulová nasiakavosť. Montáž sa uskutočňuje do C profilu z nerezovej alebo pozinkovanej oceli.

RC

RRC

KR

KRC

FR

FRC

FK

FKC